Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme podle platného znění Občanského zákoníku a podle plného znění Zákona na ochranu spotřebitele (§ 13 zákona č.634/1992Sb. o ochraně spotřebitele).

  1.  Pro každou reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu a zaplacení reklamovaného zboží, který slouží také jako záruční list (nebo svědeckou výpověď).
  2. Pro uplatnění reklamace je nutné prodávajícímu předložit vyplněný reklamační formulář.
  3. Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, tj. ode dne uvedeného na dokladu o zaplacení.
  4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, nepřípustným nebo jinak neodborným zásahem. Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  5. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  6. Pokud je reklamovaná vada odstranitelná, bude řádně, včas a bezplatně odstraněna. Tato doba nezbytně nutná pro opravu vady se do záruky nepočítá.
  7. V případě, že vadu nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
  8. Dojde-li k výměně, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2021.